Croeso

Sefydlodd Ffalabalam yn 2006 gan Bethan Griffiths a Menna Jones i greu lleoliad gofal i plant a fyddai’n darparu gofal o’r safon uchaf ar gyfer babanod a phlant mewn amgylchedd diogel, cartrefol a fyddai’n rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn.

Bethan-and-Menna

Mae tim rheoli y  Feithrinfa  ac mae ein tîm o staff ymroddedig a phrofiadol yn gweithio’n galed i greu gosodiad croesawgar lle mae plant yn cael eu meithrin a’u hannog i ddysgu a datblygu ar eu cyflymder eu hunain gyda gweithgareddau llawn hwyl a gynlluniwyd yn ofalus drwy gydol y dydd.

I gael mwy o wybodaeth am y gwahanol agweddau ar y gofal a ddarparwn.

 • Hafan
 • Clwb Ffrindiau Ffalabalam
 • Y Feithrinfa
 • Newyddion
 • Ein Tîm
 • Cysylltu â ni

 

FullSizeRender

 

 

 

 

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
 • Hafan
 • Y Feithrinfa
 • Clwb Ffrindiau
 • Ein Tîm
 • Ardystiadau
 • Cysylltwch ni