Gofal am Ddim

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn bod Ffalabalam wedi cofrestri gyda Chynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru. Mi fydd y cynnig yn galluogi rhieni plant 3 a 4 oed gael i fyny at 30 awr o ofal plant am ddim yn y feithrinfa, clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau o fis Medi ymlaen.  I wirio os ydych chi’n gymwys i dderbyn y cynnig cysylltwch gyda’r Cyngor ar y rhif ac ebost  yma Gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru  (01248) 352436

 

Menu
class="last-menu-item menu-itemve-menu" class="">
  • Hafan
  • Y Feithrinfa
  • Clwb Ffrindiau
  • Ein Tîm
  • Ardystiadau
  • Cysylltwch ni